Công ty TNHH công nghệ Trí Hưng

Tel: 02466890666, 0888052999. Fax: 02435500086

Số 5 Tô Vĩnh Diện, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam